Speak Mandarin in 1000 words: Out Now

Speak Mandarin in 1000 words: Out Now

Description:
Speak Mandarin in One Thousand Words, equipped with oral practice, sentence patterns, self-assessment, games , contains daily conversation closely related to student life, introductions of holidays and festivals, and useful tips for daily life in Taiwan.

Level:
Intermediate Advanced

Language Version:
Chinese English


Giáo trình tương tác Nói tiếng Hoa trong 1000 từ.

Bộ này tạm có 6 cuốn với các ngôn ngữ (song ngữ) Anh, Đức, Pháp, Thái, Ấn độ và Tây Ban Nha; hoàn toàn miễn phí. Bản Scan PDF đẹp lung linh (màu)

Học sinh không chỉ có thể hiểu thứ tự nét chữ của các từ được liệt kê, mà còn các cụm từ bắt nguồn từ những từ đó. Trong phần “Ngữ pháp và mẫu câu”, chúng tôi hy vọng các sinh viên có thể áp dụng một cách mạnh mẽ bảng chú giải đã học và sử dụng tiếng Trung lưu loát và tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.

Leave a Reply