Xin Hsk Yufa Jingjiang Jinglian 6Ji

Xin Hsk Yufa Jingjiang Jinglian 6Ji

An Intensive Guide to the New HSK Test – Instruction and Practice on Grammar Level 6

Tests of HSK (Advanced) published by Beijing Language and Culture University Press in 2008 have been reprinted many times.