Hanying Qiye Guanli Cihui

Hanying Qiye Guanli Cihui

A glossary of business management term
Ben shu xi tong di shou ji le jian guo yi lai, te bie shi shi yi jie san zhong quan hui yi lai guo nei qi ye guan li fang mian de ci hui, yi ji guo wai you guan qi ye guan li de ci hui gong yi wan wu qian yu tiao.