Chuguo Lvyou Hanyu Huihua Baodian

Chuguo Lvyou Hanyu Huihua Baodian

Korean Conversation

Tài liệu song ngữ: cẩm nang du lịch đàm thoại tiếng Hàn (dành cho người TQ sang Hàn Quốc du lịch)