Bingju Biaodian Bianxi Bingxiugai Baodian

Bingju Biaodian Bianxi Bingxiugai Baodian

Dùng câu sai và cách sửa

Tài liệu có tính nghiên cứu, phân tích và liệt kê những trường hợp các “câu què”, “câu cụt” trong tiếng Hoa; từ đó giúp người đọc tìm ra được cách sửa chữa câu sai được đúc kết thành cẩm nang dành cho người đọc.