Biaozhun Hanyu Jichu Jiaocheng Zonghe

Hán ngữ tiêu chuẩn – Giáo trình sơ cấp tổng hợp

Bộ giáo trình này chủ yếu được biên soạn dành cho học sinh Việt Nam bắt đầu học tiếng Hán. Tổng cộng có 3 quyển, là Tổng hợp tiếng Hán sơ cấp, Khẩu ngữ tiếng Hán sơ cấp và Nghe tiếng Hán sơ cấp. Bộ giáo trình này vừa có thể được dùng làm tài liệu giảng dạy trên lớp, vùa có thể làm tài liệu tự học cho người học tiếng Hán.