Recommended Books for Chinese Study

北京语言大学出版社汉语学习推荐书目

Beijing Language and Culture University Press recommended books for Chinese study

Danh mục sách được đề xuất cho việc học tiếng Trung của Nhà xuất bản Đại học Văn hóa và Ngôn ngữ Bắc Kinh

Developing Chinese

Developing Chinese (2nd Edition) is a set of nationally planned textbook for higher education during the “Eleventh Five-Year”. Based on the well-designed structure of the first edition, this edition adds more elements in tune with the times.It includes 28 volumes with altogether 34 books. Combining the cultivation of integrated language skills with the training of specific language skills in its compilation, this set of textbooks can be divided into three levels (elementary, intermediate and advanced) and five series (comprehensive, listening, speaking, reading and writing), among which the comprehensive series is the bulk and the others are the accompanying series. The overall purpose is to develop and improve the students’ Chinese language skills, Chinese communication skills, integrated Chinese capabilities as well as enhance their interest and ability in learning Chinese.

Bộ Giáo trình Phát triển Hán ngữ, đây là Bộ giáo trình chính thống được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu về Giáo dục Hán ngữ Quốc tế của Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh – đơn vị số một trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung Quốc cho người nước ngoài, được ứng dụng giảng dạy rộng rãi tại các trường học của Trung Quốc và hiện đang được một số trường ĐH ở Việt Nam sử dụng. Với những cập nhật về tư duy dạy và học tiên tiến nhất, cũng như nội dung và hình thức mang tính ứng dụng cao, phù hợp với xã hội hiện đại, “Giáo trình Phát triển Hán ngữ” giúp bạn nhanh chóng tự Phát triển tiếng Trung một cách có hệ thống và hiệu quả, để bạn có thể SỬ DỤNG GIAO TIẾP và có đủ hệ thống kiến thức và năng lực THI HSK.

Developing Chinese

Bộ sách “Giáo trình Phát triển Hán ngữ” được chia ra thành 3 cấp độ: Sơ cấp – trung cấp – cao cấp và các kỹ năng: Tổng hợp, Nghe, Nói – Giao tiếp, Đọc viết.

Bộ sách giúp bạn:

  • Nâng cao khả năng nghe tiếng Trung, qua đó sử dụng tiếng Trung như một công cụ giao tiếp chứ không đơn thuần là học lý thuyết. Mục tiêu quan trọng nhất là vận dụng ngôn ngữ hiệu quả trong thực tế giao tiếp hàng ngày.
  • Người học vừa có thể theo sát nội dung được cung cấp trong tài liệu, vừa có thể tích cực, chủ động nắm bắt, trải nghiệm và tiếp thu ứng dụng ngôn ngữ từ trong cuộc sống hàng ngày. Người học dành thời gian trải nghiệm, ghi nhớ và vận dụng những nội dung được học vào thực tế, tự tạo cảm hứng học tập cho bản thân.
  • Giáo viên dành thời gian cho việc phân tích nghiên cứu tài liệu, xây dựng phương hướng giảng dạy phù hợp. Giáo viên vừa có thể sử dụng cuốn sách như một tài liệu hữu ích, có thể dựa vào đó để tự bổ sung và phát triển, đồng thời tạo điều kiện cho người học cùng phát triển bằng cách kết hợp tìm hiểu thêm kiến thức từ nhiều nguồn.
  • Tài liệu nghe đầy đủ các cấp độ.

HSK Standard Course topics

HSK标准教程 – Giới thiệu bộ giáo trình HSK tiêu chuẩn

Authorized by Hanban, HSK Standard Course is developed under the joint efforts of Beijing Language and Culture University Press and Chinese Testing International (CTI). With HSK test papers as its primary source, HSK Standard Course is characterized by a humorous style, familiar topics and a scientific course design. Matching the HSK test in all aspects, from the content, form to the levels, it is a series of new-type course books embodying the idea of “combining testing and teaching, and promoting learning and teaching by testing”. It is suitable for the Confucius Institutes in different countries as well as other Chinese teaching institutions and self-taught learners.

The whole series is divided into six levels matching the HSK test, with one volume for each of Levels 1-3 and two volumes for each of Levels 4-6, totaling nine volumes. With a textbook, a workbook and a teacher’s book in each volume, there are altogether 27 books. This is Textbook 5A, which includes 18 lessons, covering about 1200 words (half of the Level 5 vocabulary) and the detailed explanations of 60 language points and 18 groups of confusable phrases. Upon finishing this book, students will be able to make conversations on a wide range of topics in Chinese and fluently communicate with native Chinese speakers.

The book is illustrated with plenty of photos matching the style of the test and is printed in full color. An MP3 CD comes with the book.

《HSK标准教程》经国家汉办/孔子学院总部授权,由北京语言大学出版社联合汉考国际(CTI)共同研发,将HSK真题作为基本素材,以自然幽默的风格、亲切熟悉的话题、科学严谨的课程设计,实现了与HSK考试内容、形式及等级水平的全方位对接,是一套充分体现“考教结合、以考促学、以考促教”理念的新型汉语教材。既适用于各国孔子学院,也适用于其他汉语教学机构和个人自学。

全套教程对应HSK考试分为6个级别,1-3级每级1册、4-6级每级2册,共9册。每册分课本、练习册、教师用书3本,共27本。

全书配以大量与考试风格相一致的实景图片,随书附赠录音光盘。

What is Chinese Test

Chinese Proficiency Test (HSK)
Chinese Proficiency Test (HSK), an international standardized test of Chinese language proficiency,assesses non-native Chinese speakers’ abilities in using the Chinese language in their daily, academic and professional lives. HSK consists of six levels, namely HSK (level I), HSK (level II), HSK (level III), HSK (level IV), HSK (level V), and HSK (level VI).

HSK Speaking Test(HSKK)
HSK Speaking Test (HSKK) assesses the test takers’ oral Chinese abilities. HSKK consists of three levels, HSKK (Primary level), HSKK (Intermediate level) and HSKK (Advanced level). HSKK is conducted in the form of audio recording.

Youth Chinese Test(YCT)
Youth Chinese Test (YCT),an international standardized test of Chinese language proficiency, assesses the primary and middle school students’ abilities to use Chinese as second language in their daily and academic lives. YCT is divided into writing and speaking tests, which are independent to each other. The writing testconsistsof four levels, namely, YCT (level I), YCT (level II), YCT (level III), and YCT (level IV). The speaking testconsists oftwo levels, YCT Speaking (Primary Level) and YCT Speaking (Intermediate Level).

Business Chinese Test(BCT)
Business Chinese Test (BCT), an internationalstandardized test of Chinese language proficiency, assesses non-native Chinese speakers’ abilities to use the Chinese language in real business or common working environments.BCT is divided into writing and oral tests, which are independent to each other. The writing test consists of two levels, namely, BCT (A)and BCT (B).BCT(Oral iBT)are Computer Adaptive Test (CAT) and conducted via Internet.

ACTFL Foreign Language Tests
The American Association of Foreign Language Teaching (ACTFL) established in 1967 is an international organization. ACTFL is dedicated to promoting foreign language teaching and learning.ACTFL has 12,500 members including foreign language teachers,experts in the field of foreign language educationaround world, as well as the U.S. College Board, the State Council, the Federal Ministry of Education, local education authorities and the relevant educational institutions around the world. ACTFL advocates multi-language education and is dedicated to publishing language professional books and periodicals, developing language teaching resources, training foreign language teachers,and providing professional development opportunities. ACTFL holds ACTFL Annual Convention and World Languages Expowhich has more than 6000 participants.Since 1992 ACTFL has become the leader in the development of language proficiency testing for more than 100 languages in over 40 countries and provided the teaching courses based on ACTFL language standards. Currently ACTFL provides a series tests including listening, speaking, reading and writing. The operating test products include OPI, OPIc,WPT, RPT, LPT and AAPPL designed for primary school and high school students.

Certified Overseas Chinese Tests

To promote cooperative development of overseasChinese tests, Confucius Institute Headquarters (Hanban)provide certification services for overseas Chinese tests. Different Chinese tests are designed to serve different needs and users. To promote the Chinese teaching and learning, we extend our sincere invitation to those developmentteams of overseas Chinese tests for cooperation in the field of Chinese languageassessment. We hope to promote the Chinese language education via cooperation andmutual certification.

Source: chinesetest

HSK collection 01: Now Available!

Đây là những ebooks về chủ đề HSK, Blog sẽ giới thiệu từng phần, các bạn theo dõi và download nhé.

Trong trường hợp có những cuốn không thể share free thì bạn ủng hộ Blog để duy trì trang, cám ơn bạn.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ email: [email protected] hoặc Contact


Chinese Proficiency Test (HSK)

Chinese Proficiency Test (HSK), an international standardized test of Chinese language proficiency,assesses non-native Chinese speakers’ abilities in using the Chinese language in their daily, academic and professional lives. HSK consists of six levels, namely HSK (level I), HSK (level II), HSK (level III), HSK (level IV), HSK (level V), and HSK (level VI).


HSK是一项国际汉语能力标准化考试,重点考查汉语非第一语言的考生在生活、学习和工作中运用汉语进行交际的能力。

一、考试结构

HSK包括HSK一级、HSK二级、HSK三级、HSK四级、HSK五级和HSK六级。

Speak Mandarin in 1000 words: Out Now

Description:
Speak Mandarin in One Thousand Words, equipped with oral practice, sentence patterns, self-assessment, games , contains daily conversation closely related to student life, introductions of holidays and festivals, and useful tips for daily life in Taiwan.

Level:
Intermediate Advanced

Language Version:
Chinese English


Giáo trình tương tác Nói tiếng Hoa trong 1000 từ.

Bộ này tạm có 6 cuốn với các ngôn ngữ (song ngữ) Anh, Đức, Pháp, Thái, Ấn độ và Tây Ban Nha; hoàn toàn miễn phí. Bản Scan PDF đẹp lung linh (màu)

Học sinh không chỉ có thể hiểu thứ tự nét chữ của các từ được liệt kê, mà còn các cụm từ bắt nguồn từ những từ đó. Trong phần “Ngữ pháp và mẫu câu”, chúng tôi hy vọng các sinh viên có thể áp dụng một cách mạnh mẽ bảng chú giải đã học và sử dụng tiếng Trung lưu loát và tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.